Een brandwerende gasflessenberging is een vereiste voor het veilig opslaan van gasflessen. Conform de PGS 15 moet de gasflessenopslag aan strenge regels voldoen wanneer de gasberging naast of tegen een gebouw geplaatst wordt.

Dubbelzijdig brandwerend
Onze gasflessen opslagsystemen beschikken over een brandwerendheid van 60 minuten. Hiermee voldoen de opslagsystemen aan de PGS 15. De brandwerende gasbergingen zijn hierdoor geschikt om direct tegen een gebouw of erfgrens te plaatsen. De brandwerendheid geldt van buiten naar binnen en andersom.

De dubbelzijdige brandwerendheid zorgt ervoor dat de gascilinders beschermd worden tegen brand van buiten. Dit is het meest voorkomende scenario bij brand; een gebouw staat in brand en het vuur bedreigt de gasopslag en de hitte straalt de gascilinders aan. Ontploffende gascilinders kan de brandweer doen besluiten om het brandende gebouw niet te betreden. In veel gevallen zal de brandweer op afstand blijven en het gebouw gecontroleerd af laten branden. Dit terwijl een eventuele reddingspoging het gebouw wellicht had kunnen redden. Om deze reden zijn brandwerende gasflessen opslagsystemen van Bumax extra van belang.

Integraal beoordeeld en goedgekeurd
De juiste brandwerende gasflessen opslag is voorzien van een integrale beoordeling. Hiermee overtuigt u het bevoegd gezag, de verzekeringsmaatschappij en uzelf van de juiste gasflessen opslag. De integrale beoordeling van de Bumax brandwerende gasflessenbergingen zijn opgesteld door het laboratorium voor brandveiligheid Peutz. Peutz is een Notified Body, dit betekent aantoonbaar deskundig en onafhankelijk. Brandlaboratorium Peutz heeft na een serie brandtesten de Bumax gasflessen opslagsystemen goedgekeurd. Deze goedkeuring is op basis van de eisen van brandwerendheid uit de PGS 15. Bij levering ontvangt u deze beoordeling als bewijs van de juiste keuze. Daarnaast is de gasflessenberging voorzien van een typeplaat met het beoordelingsnummer.

Naast de brandwerendheid gelden de volgende eisen voor een gasflessen opslag;

Afsluitbaar voor onbevoegden middels een slot
De gasflessen staan onder druk en vormen een potentieel gevaar. Hierdoor moet de gasopslag onbereikbaar zijn voor onbevoegden. Hiervoor moet de deur afsluitbaar zijn met een slot.

Pictogrammen en brandblusser
De juiste pictogrammen informeren over de aard van de opslag en de mogelijke gevaren. Bij calamiteiten is de gasopslag direct herkenbaar voor de hulpdiensten.
Een brandblusser kan een beginnende gasbrand doven en moet direct bereikbaar zijn.

Goede ventilatie
De ophoping van gassen in een gasopslag moet voorkomen worden. Een goede ventilatie kan hiervoor zorgen en gevaarlijke gassen afvoeren.

Vastzetten van gasflessen
Gasflessen zijn drukhouders en staan onder enorme druk; 200 bar is gebruikelijk. Wanneer een gascilinder omvalt kan dit grote gevolgen hebben doordat de cilinderkop beschadigd. Gevaarlijk gas kan onder hoge druk ontsnappen en een gevaar vormen. Daarnaast kan een gevallen gas cilinder wegschieten met alle gevolgen van dien.

De opslag van gasflessen volgens de PGS 15 heeft meer om het lijf dan een simpel “gashok”. Voor de juiste oplossing gaat u naar een specialist; de specialist in brandwerende gasflessen opslagsystemen.
De gasflessen bergingen van Bumax bieden de juiste oplossing voor al deze eisen. Heeft u vragen over de opslag van gasflessen volgens de PGS 15? Neem contact met ons op, wij helpen u graag met de juiste oplossing.

Bekijk ons assortiment hieronder:

Brandwerende gasflessenbergingen met gaasdeuren
Brandwerende gasflessenbergingen met gaas schuifdeuren
Brandwerende gasflessenbergingen met brandwerende deuren


Brandwerende gasflessen opslag met schuifdeuren