Oil Only

Oil Only

Aanbevolen voor de industriën:

  • Machine- en metaalindustrie 
  • Olie en gaswinning
  • Voertuigbouw en reparatie
  • Openbare diensten (brandweer / lekkage-interventierteams)
  • Defensie


Ideaal voor deze toepassingen:

  • Absorberen van olie op water
  • Opvangen van oliedruppels onder lekkende machines
  • Opvegen van olie gedurende reparatie of onderhoud
  • Absorberen van generatorlekkages
  • Absorberen van voertuiglekkages

Bumax catalogus

Geen artikelen gevonden

Try searching or browse the categories.