90 minuten brandwerende onderbouwkasten

90 minuten brandwerende onderbouwkasten

De 90 minuten brandwerende onderbouwkasten kunt u direct op de werkplek inzetten. De hoogte van de systemen is afgestemd om onder een werkblad geplaatst te worden. De brandwerende onderbouwkasten zijn geschikt voor de brandveilige opslag van gevaarlijke stoffen in een laboratorium. Daarnaast vormen ze een goed alternatief voor de brandwerende brandveiligheidsopslagkasten op locaties waar een beperkte opstelruimte voorhanden is.

De 90 minuten brandwerende onderbouwkasten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. De kleinste typen bevatten een enkele brandwerende schuiflade of vleugeldeur. Kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen kunt u zo opslaan conform de geldende richtlijn PGS15.

De volgende stap in het programma voor brandwerende onderbouwkasten vormen de brandwerende onderbouwkasten met dubbele schuifladen en/of dubbele vleugeldeuren.

De onderbouwkasten voldoen ruimschoots aan de eisen van de nieuwe Europese norm EN 14470-1.
Het interieur kan naar wens worden samengesteld. Uw gevaarlijke stoffen zijn brandveilig en efficiënt opgeslagen.