Palletcontainers

Palletcontainers

Palletcontainers worden toegepast bij buitenopslag van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen op europallets, chemiepallets of IBC's. Afhankelijk van de eisen wordt een palletcontainer uitgevoerd in staal, thermische isolatie of met een brandwerendheid van 60 minuten.